Τα ζώα συνεννοούνται χωρίς να μιλάνε και εμείς μιλάμε χωρίς να συνεννοούμαστε.

Τα ζώα συνεννοούνται χωρίς να μιλάνε και εμείς μιλάμε χωρίς να συνεννοούμαστε.

διαφ.
Τα ζώα συνεννοούνται χωρίς να μιλάνε και εμείς μιλάμε χωρίς να συνεννοούμαστε.  
διαφ.
Τα ζώα συνεννοούνται χωρίς να μιλάνε και εμείς μιλάμε χωρίς να συνεννοούμαστε.