-Σα σκυλί δουλεύω τελευταία…-Τι σκυλί;-Τεμπελόσκυλο!

-Σα σκυλί δουλεύω τελευταία… -Τι σκυλί; -Τεμπελόσκυλο!

διαφ.
-Σα σκυλί δουλεύω τελευταία... -Τι σκυλί; -Τεμπελόσκυλο!  
διαφ.
-Σα σκυλί δουλεύω τελευταία... -Τι σκυλί; -Τεμπελόσκυλο!