-Πόσων χρονών είσαι;-Είκοσι στα σαράντα…

-Πόσων χρονών είσαι; -Είκοσι στα σαράντα…

διαφ.
-Πόσων χρονών είσαι; -Είκοσι στα σαράντα...  
διαφ.
-Πόσων χρονών είσαι; -Είκοσι στα σαράντα...