Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος…ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ!

Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος… ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ!

διαφ.
Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος... ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ!  
διαφ.
Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος... ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ!