-Έχω κάψει πολλές καρδιές.-Εγώ τοστ.

-Έχω κάψει πολλές καρδιές. -Εγώ τοστ.

διαφ.
-Έχω κάψει πολλές καρδιές. -Εγώ τοστ.  
διαφ.
-Έχω κάψει πολλές καρδιές. -Εγώ τοστ.