Αν έμπαινε φόρος στη βλακεία, θα ξεχρεώναμε!

Αν έμπαινε φόρος στη βλακεία, θα ξεχρεώναμε!

διαφ.
Αν έμπαινε φόρος στη βλακεία, θα ξεχρεώναμε!  
διαφ.
Αν έμπαινε φόρος στη βλακεία, θα ξεχρεώναμε!