Η έλλειψη ύπνου λέει οδηγεί στην παχυσαρκία. Δεν είμαι χοντρός, άυπνος είμαι!

Η έλλειψη ύπνου λέει οδηγεί στην παχυσαρκία. Δεν είμαι χοντρός, άυπνος είμαι!

διαφ.
Η έλλειψη ύπνου λέει οδηγεί στην παχυσαρκία. Δεν είμαι χοντρός, άυπνος είμαι!  
διαφ.
Η έλλειψη ύπνου λέει οδηγεί στην παχυσαρκία. Δεν είμαι χοντρός, άυπνος είμαι!