Στην κηδεία της πεθεράς ξαφνικά κλαίει ο άντρας.-Μα τι έπαθες, εσύ δεν την αγάπησες ποτέ τη μάνα μου.-Μου φάνηκε ότι κουνήθηκε!

Στην κηδεία της πεθεράς ξαφνικά κλαίει ο άντρας. -Μα τι έπαθες, εσύ δεν την αγάπησες ποτέ τη μάνα μου. -Μου φάνηκε ότι κουνήθηκε!

διαφ.
Στην κηδεία της πεθεράς ξαφνικά κλαίει ο άντρας. -Μα τι έπαθες, εσύ δεν την αγάπησες ποτέ τη μάνα μου. -Μου φάνηκε ότι κουνήθηκε!   
διαφ.
Στην κηδεία της πεθεράς ξαφνικά κλαίει ο άντρας. -Μα τι έπαθες, εσύ δεν την αγάπησες ποτέ τη μάνα μου. -Μου φάνηκε ότι κουνήθηκε!