Είναι και κάτι αμαρτίες που είναι αμαρτία να μην τις κάνεις.

Είναι και κάτι αμαρτίες που είναι αμαρτία να μην τις κάνεις.

διαφ.
Είναι και κάτι αμαρτίες που είναι αμαρτία να μην τις κάνεις.  
διαφ.
Είναι και κάτι αμαρτίες που είναι αμαρτία να μην τις κάνεις.