Κουράστηκα να είμαι ταπί και ψύχραιμος! Πότε θα γίνω λεφτάς κι εκνευρισμένος!

Κουράστηκα να είμαι ταπί και ψύχραιμος! Πότε θα γίνω λεφτάς κι εκνευρισμένος!

διαφ.
Κουράστηκα να είμαι ταπί και ψύχραιμος! Πότε θα γίνω λεφτάς κι εκνευρισμένος!  
διαφ.
Κουράστηκα να είμαι ταπί και ψύχραιμος! Πότε θα γίνω λεφτάς κι εκνευρισμένος!