Δύο είναι τα άσχημα νέα της ημέρας:1. Αύριο δεν είναι Σάββατο.2. Ούτε μεθαύριο είναι Σάββατο.

Δύο είναι τα άσχημα νέα της ημέρας: 1. Αύριο δεν είναι Σάββατο. 2. Ούτε μεθαύριο είναι Σάββατο.

διαφ.
Δύο είναι τα άσχημα νέα της ημέρας: 1. Αύριο δεν είναι Σάββατο. 2. Ούτε μεθαύριο είναι Σάββατο.  
διαφ.
Δύο είναι τα άσχημα νέα της ημέρας: 1. Αύριο δεν είναι Σάββατο. 2. Ούτε μεθαύριο είναι Σάββατο.