Βρήκα ένα πορτοφόλι γεμάτο 500ευρά. Την ατυχία μου μέσα! Άντε να βρω άτομο τώρα να μου τα χαλάσει!

Βρήκα ένα πορτοφόλι γεμάτο 500ευρά. Την ατυχία μου μέσα! Άντε να βρω άτομο τώρα να μου τα χαλάσει!

διαφ.
Βρήκα ένα πορτοφόλι γεμάτο 500ευρά. Την ατυχία μου μέσα! Άντε να βρω άτομο τώρα να μου τα χαλάσει!  
διαφ.
Βρήκα ένα πορτοφόλι γεμάτο 500ευρά. Την ατυχία μου μέσα! Άντε να βρω άτομο τώρα να μου τα χαλάσει!