-Πού είσαι τώρα μωράκι;-Στην κουζίνα-Τι φοράς;-Την ποδιά μου-Και τι κάνεις;-Σε σκέφτομαι-Ψέματα λέει μπαμπά, κεφτεδάκια φτιάχνει

-Πού είσαι τώρα μωράκι; -Στην κουζίνα -Τι φοράς; -Την ποδιά μου -Και τι κάνεις; -Σε σκέφτομαι -Ψέματα λέει μπαμπά, κεφτεδάκια φτιάχνει

διαφ.
-Πού είσαι τώρα μωράκι; -Στην κουζίνα -Τι φοράς; -Την ποδιά μου -Και τι κάνεις; -Σε σκέφτομαι -Ψέματα λέει μπαμπά, κεφτεδάκια φτιάχνει   
διαφ.
-Πού είσαι τώρα μωράκι; -Στην κουζίνα -Τι φοράς; -Την ποδιά μου -Και τι κάνεις; -Σε σκέφτομαι -Ψέματα λέει μπαμπά, κεφτεδάκια φτιάχνει