-Αγάπη μου, ο γείτονας κάθε πρωί που φεύγει για τη δουλειά δίνει ένα φιλί στη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο;-Πας καλά; Ούτε που την ξέρω τη γυναίκα!

-Αγάπη μου, ο γείτονας κάθε πρωί που φεύγει για τη δουλειά δίνει ένα φιλί στη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο; -Πας καλά; Ούτε που την ξέρω τη γυναίκα!

διαφ.
-Αγάπη μου, ο γείτονας κάθε πρωί που φεύγει για τη δουλειά δίνει ένα φιλί στη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο; -Πας καλά; Ούτε που την ξέρω τη γυναίκα!  
διαφ.
-Αγάπη μου, ο γείτονας κάθε πρωί που φεύγει για τη δουλειά δίνει ένα φιλί στη γυναίκα του. Γιατί δεν κάνεις κι εσύ το ίδιο; -Πας καλά; Ούτε που την ξέρω τη γυναίκα!