-Χτες μαλώσαμε άγρια με τη γυναίκα μου, αλλά στο τέλος ήρθε και με βρήκε γονατιστή.-Ναι; Και τι σου είπε;-Ούτε κάτω από το κρεβάτι δε μου γλιτώνεις!

-Χτες μαλώσαμε άγρια με τη γυναίκα μου, αλλά στο τέλος ήρθε και με βρήκε γονατιστή. -Ναι; Και τι σου είπε; -Ούτε κάτω από το κρεβάτι δε μου γλιτώνεις!

διαφ.
-Χτες μαλώσαμε άγρια με τη γυναίκα μου, αλλά στο τέλος ήρθε και με βρήκε γονατιστή. -Ναι; Και τι σου είπε; -Ούτε κάτω από το κρεβάτι δε μου γλιτώνεις!  
διαφ.
-Χτες μαλώσαμε άγρια με τη γυναίκα μου, αλλά στο τέλος ήρθε και με βρήκε γονατιστή. -Ναι; Και τι σου είπε; -Ούτε κάτω από το κρεβάτι δε μου γλιτώνεις!