Ωραία που είναι η Κυριακή, μα να ήταν πιο μεγάλη και αύριο να ξημέρωνε Παρασκευή και πάλι!

Ωραία που είναι η Κυριακή, μα να ήταν πιο μεγάλη και αύριο να ξημέρωνε Παρασκευή και πάλι!

διαφ.
Ωραία που είναι η Κυριακή, μα να ήταν πιο μεγάλη και αύριο να ξημέρωνε Παρασκευή και πάλι!  
διαφ.
Ωραία που είναι η Κυριακή, μα να ήταν πιο μεγάλη και αύριο να ξημέρωνε Παρασκευή και πάλι!