Τι κάνουν οι άνθρωποι όταν βγαίνουν ραντεβού;-Λένε διάφορα ψέματα ο ένας στον άλλο και αν τα πιστέψουν βγαίνουν ξανά ραντεβού την επόμενη μέρα..Θανάσης,10 ετών.

February 19, 2018
Τι κάνουν οι άνθρωποι όταν βγαίνουν ραντεβού; -Λένε διάφορα ψέματα ο ένας στον άλλο και αν τα πιστέψουν βγαίνουν ξανά ραντεβού την επόμενη μέρα.. Θανάσης,10 ετών.

διαφ.
Τι κάνουν οι άνθρωποι όταν βγαίνουν ραντεβού; -Λένε διάφορα ψέματα ο ένας στον άλλο και αν τα πιστέψουν βγαίνουν ξανά ραντεβού την επόμενη μέρα.. Θανάσης,10 ετών.  
διαφ.
Τι κάνουν οι άνθρωποι όταν βγαίνουν ραντεβού; -Λένε διάφορα ψέματα ο ένας στον άλλο και αν τα πιστέψουν βγαίνουν ξανά ραντεβού την επόμενη μέρα.. Θανάσης,10 ετών.