ο άλλος γράφει με μεγάλα γράμματα στο fb “ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΩ”.-Αφιερωμένεις -αφιερωμένει.

ο άλλος γράφει με μεγάλα γράμματα στο fb “ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΩ”. -Αφιερωμένεις -αφιερωμένει.

διαφ.
ο άλλος γράφει με μεγάλα γράμματα στο fb "ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΩ". -Αφιερωμένεις -αφιερωμένει.  
διαφ.
ο άλλος γράφει με μεγάλα γράμματα στο fb "ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΩ". -Αφιερωμένεις -αφιερωμένει.