καθόμουν δίπλα στον οδηγό του λεωφορείου.άρχισε να φωνάζει “ηλίθια,ηλίθια”σηκώνομαι να κάνω σαματά…ξαναφωνάζει “Πατήθια,Πατήθια”κάθισα.

καθόμουν δίπλα στον οδηγό του λεωφορείου. άρχισε να φωνάζει “ηλίθια,ηλίθια” σηκώνομαι να κάνω σαματά… ξαναφωνάζει “Πατήθια,Πατήθια” κάθισα.

διαφ.
καθόμουν δίπλα στον οδηγό του λεωφορείου. άρχισε να φωνάζει "ηλίθια,ηλίθια" σηκώνομαι να κάνω σαματά... ξαναφωνάζει "Πατήθια,Πατήθια" κάθισα.  
διαφ.
καθόμουν δίπλα στον οδηγό του λεωφορείου. άρχισε να φωνάζει "ηλίθια,ηλίθια" σηκώνομαι να κάνω σαματά... ξαναφωνάζει "Πατήθια,Πατήθια" κάθισα.