Οι ψηλές γυναίκες είναι για να αλλάζουν της λάμπες,οι κοντές να μας αλλάζουν τα φώτα

Οι ψηλές γυναίκες είναι για να αλλάζουν της λάμπες,οι κοντές να μας αλλάζουν τα φώτα

διαφ.
Οι ψηλές γυναίκες είναι για να αλλάζουν της λάμπες,οι κοντές να μας αλλάζουν τα φώτα  
διαφ.
Οι ψηλές γυναίκες είναι για να αλλάζουν της λάμπες,οι κοντές να μας αλλάζουν τα φώτα