Εργένικο πλύσιμο πιάτων:1. Τα βάζεις στο νεροχύτη.2. Περιμένεις.

Εργένικο πλύσιμο πιάτων: 1. Τα βάζεις στο νεροχύτη. 2. Περιμένεις.

διαφ.
Εργένικο πλύσιμο πιάτων: 1. Τα βάζεις στο νεροχύτη. 2. Περιμένεις.  
διαφ.
Εργένικο πλύσιμο πιάτων: 1. Τα βάζεις στο νεροχύτη. 2. Περιμένεις.