-Πεινάω -Θα φάμε δημητριακά που δεν παχαίνουν πολύ. Έχεις κανένα μπολ να τα βάλω;-Ναι, έχω ένα μεγάλο με προφιτερόλ-Τέλεια

-Πεινάω -Θα φάμε δημητριακά που δεν παχαίνουν πολύ. Έχεις κανένα μπολ να τα βάλω; -Ναι, έχω ένα μεγάλο με προφιτερόλ -Τέλεια

διαφ.
-Πεινάω -Θα φάμε δημητριακά που δεν παχαίνουν πολύ. Έχεις κανένα μπολ να τα βάλω; -Ναι, έχω ένα μεγάλο με προφιτερόλ -Τέλεια  
διαφ.
-Πεινάω -Θα φάμε δημητριακά που δεν παχαίνουν πολύ. Έχεις κανένα μπολ να τα βάλω; -Ναι, έχω ένα μεγάλο με προφιτερόλ -Τέλεια