-γεια τι κάνεις;-καλά -πως είσαι;-καλά μια χαρά-θες να βγούμε σήμερα;-είμαι λίγο άρρωστη

-γεια τι κάνεις; -καλά -πως είσαι; -καλά μια χαρά -θες να βγούμε σήμερα; -είμαι λίγο άρρωστη

διαφ.
-γεια τι κάνεις; -καλά -πως είσαι; -καλά μια χαρά -θες να βγούμε σήμερα; -είμαι λίγο άρρωστη  
διαφ.
-γεια τι κάνεις; -καλά -πως είσαι; -καλά μια χαρά -θες να βγούμε σήμερα; -είμαι λίγο άρρωστη