-Έχεις κάνει ποτέ σχέση μιας νύχτας?-Ναι, όταν ήμουν στη Φινλανδία

-Έχεις κάνει ποτέ σχέση μιας νύχτας? -Ναι, όταν ήμουν στη Φινλανδία

διαφ.
-Έχεις κάνει ποτέ σχέση μιας νύχτας? -Ναι, όταν ήμουν στη Φινλανδία  
διαφ.
-Έχεις κάνει ποτέ σχέση μιας νύχτας? -Ναι, όταν ήμουν στη Φινλανδία