-γκουχ γκουχ-πνίγεσαι; Έλα, έλα, ο νονός!-γκουχ, μπα τίποτα, γκουχ-ο νονός το 2;

-γκουχ γκουχ -πνίγεσαι; Έλα, έλα, ο νονός! -γκουχ, μπα τίποτα, γκουχ -ο νονός το 2;

διαφ.
-γκουχ γκουχ -πνίγεσαι; Έλα, έλα, ο νονός! -γκουχ, μπα τίποτα, γκουχ -ο νονός το 2;  
διαφ.
-γκουχ γκουχ -πνίγεσαι; Έλα, έλα, ο νονός! -γκουχ, μπα τίποτα, γκουχ -ο νονός το 2;