-Γιατρέ νομίζω ότι ακούω φωνές-Όταν αρχίσεις να τις βλέπεις κι όλας θα αυξήσουμε τη δόση.

February 23, 2018
-Γιατρέ νομίζω ότι ακούω φωνές -Όταν αρχίσεις να τις βλέπεις κι όλας θα αυξήσουμε τη δόση.

διαφ.
-Γιατρέ νομίζω ότι ακούω φωνές -Όταν αρχίσεις να τις βλέπεις κι όλας θα αυξήσουμε τη δόση.  
διαφ.
-Γιατρέ νομίζω ότι ακούω φωνές -Όταν αρχίσεις να τις βλέπεις κι όλας θα αυξήσουμε τη δόση.