– για το silver alert παίρνω – τον είδατε;- όχι εγω είμαι στην αγγελία.- και τι θέλετε;- με έχετε γράψει 1,67 ενω είμαι 1,73

– για το silver alert παίρνω – τον είδατε; – όχι εγω είμαι στην αγγελία. – και τι θέλετε; – με έχετε γράψει 1,67 ενω είμαι 1,73

διαφ.
- για το silver alert παίρνω - τον είδατε; - όχι εγω είμαι στην αγγελία. - και τι θέλετε; - με έχετε γράψει 1,67 ενω είμαι 1,73  
διαφ.
- για το silver alert παίρνω - τον είδατε; - όχι εγω είμαι στην αγγελία. - και τι θέλετε; - με έχετε γράψει 1,67 ενω είμαι 1,73