– Φιλαράκι, συγνώμη μπορείς να μου πεις τι ώρα είναι;- Φυσικά! “Τι ώρα είναι;”

February 23, 2018
– Φιλαράκι, συγνώμη μπορείς να μου πεις τι ώρα είναι; – Φυσικά! “Τι ώρα είναι;”

διαφ.
- Φιλαράκι, συγνώμη μπορείς να μου πεις τι ώρα είναι; - Φυσικά! "Τι ώρα είναι;"  
διαφ.
- Φιλαράκι, συγνώμη μπορείς να μου πεις τι ώρα είναι; - Φυσικά! "Τι ώρα είναι;"