Ισορροπημένη διατροφή είναι όταν έχεις ένα σουβλάκι σε κάθε χέρι.

Ισορροπημένη διατροφή είναι όταν έχεις ένα σουβλάκι σε κάθε χέρι.

διαφ.
Ισορροπημένη διατροφή είναι όταν έχεις ένα σουβλάκι σε κάθε χέρι.  
διαφ.
Ισορροπημένη διατροφή είναι όταν έχεις ένα σουβλάκι σε κάθε χέρι.