Δε θα βρεθεί ποδοσφαιριστής που θα τον λένε Γκολ; Θα δει τότε ο Καλάθης.

Δε θα βρεθεί ποδοσφαιριστής που θα τον λένε Γκολ; Θα δει τότε ο Καλάθης.

διαφ.
Δε θα βρεθεί ποδοσφαιριστής που θα τον λένε Γκολ; Θα δει τότε ο Καλάθης. 



 
διαφ.
Δε θα βρεθεί ποδοσφαιριστής που θα τον λένε Γκολ; Θα δει τότε ο Καλάθης.