-Γεια σας, σε μοναστήρι πήρα;-Ναι τέκνο μου, τι θα ήθελες;-Έναν καλόγερο για το χωλ, όλα τα παλτά χύμα τα έχουμε!

-Γεια σας, σε μοναστήρι πήρα; -Ναι τέκνο μου, τι θα ήθελες; -Έναν καλόγερο για το χωλ, όλα τα παλτά χύμα τα έχουμε!

διαφ.
-Γεια σας, σε μοναστήρι πήρα; -Ναι τέκνο μου, τι θα ήθελες; -Έναν καλόγερο για το χωλ, όλα τα παλτά χύμα τα έχουμε!  
διαφ.
-Γεια σας, σε μοναστήρι πήρα; -Ναι τέκνο μου, τι θα ήθελες; -Έναν καλόγερο για το χωλ, όλα τα παλτά χύμα τα έχουμε!