“Να δίνεις χωρίς να περιμένεις επιστροφή”.Κάτι τέτοιες μ@λ@κίες λέτε και μας έχει ξεσκίσει η εφορία!

“Να δίνεις χωρίς να περιμένεις επιστροφή”. Κάτι τέτοιες μ@λ@κίες λέτε και μας έχει ξεσκίσει η εφορία!

διαφ.
"Να δίνεις χωρίς να περιμένεις επιστροφή". Κάτι τέτοιες μ@λ@κίες λέτε και μας έχει ξεσκίσει η εφορία!  
διαφ.
"Να δίνεις χωρίς να περιμένεις επιστροφή". Κάτι τέτοιες μ@λ@κίες λέτε και μας έχει ξεσκίσει η εφορία!