Δε μεγαλώσαμε εμείς τα νεύρα μας τόσα χρόνια για να μας λέτε εσείς πως πρέπει να τα ελέγχουμε! Είναι αρκετά μεγάλα πια, ας κάνουν ό,τι θέλουν!

Δε μεγαλώσαμε εμείς τα νεύρα μας τόσα χρόνια για να μας λέτε εσείς πως πρέπει να τα ελέγχουμε! Είναι αρκετά μεγάλα πια, ας κάνουν ό,τι θέλουν!

διαφ.
Δε μεγαλώσαμε εμείς τα νεύρα μας τόσα χρόνια για να μας λέτε εσείς πως πρέπει να τα ελέγχουμε! Είναι αρκετά μεγάλα πια, ας κάνουν ό,τι θέλουν!  
διαφ.
Δε μεγαλώσαμε εμείς τα νεύρα μας τόσα χρόνια για να μας λέτε εσείς πως πρέπει να τα ελέγχουμε! Είναι αρκετά μεγάλα πια, ας κάνουν ό,τι θέλουν!