-Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο;-Έχει τσιπουράκι μέσα;-Όχι-Άχρηστο!

-Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο; -Έχει τσιπουράκι μέσα; -Όχι -Άχρηστο!

διαφ.
-Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο; -Έχει τσιπουράκι μέσα; -Όχι -Άχρηστο!  
διαφ.
-Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο; -Έχει τσιπουράκι μέσα; -Όχι -Άχρηστο!