-Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο;-Έχει τσιπουράκι μέσα;-Όχι-Άχρηστό!

-Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο; -Έχει τσιπουράκι μέσα; -Όχι -Άχρηστό!

διαφ.
-Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο; -Έχει τσιπουράκι μέσα; -Όχι -Άχρηστό!  
διαφ.
-Πώς βλέπεις το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο; -Έχει τσιπουράκι μέσα; -Όχι -Άχρηστό!