-Τόσα χρήματα πού τα βρήκατε κατηγορούμενε και τα βγάλατε στην Ελβετία;-Μου έχυναν τον καφέ συνέχεια κύριε Πρόεδρε…-Αθώος!

-Τόσα χρήματα πού τα βρήκατε κατηγορούμενε και τα βγάλατε στην Ελβετία; -Μου έχυναν τον καφέ συνέχεια κύριε Πρόεδρε… -Αθώος!

διαφ.
-Τόσα χρήματα πού τα βρήκατε κατηγορούμενε και τα βγάλατε στην Ελβετία; -Μου έχυναν τον καφέ συνέχεια κύριε Πρόεδρε... -Αθώος!  
διαφ.
-Τόσα χρήματα πού τα βρήκατε κατηγορούμενε και τα βγάλατε στην Ελβετία; -Μου έχυναν τον καφέ συνέχεια κύριε Πρόεδρε... -Αθώος!