Αν μια γυναίκα δε ζηλεύει, τότε;Α. Σε έχει χεσμένοΒ. Το Α.

Αν μια γυναίκα δε ζηλεύει, τότε; Α. Σε έχει χεσμένο Β. Το Α.

διαφ.
Αν μια γυναίκα δε ζηλεύει, τότε; Α. Σε έχει χεσμένο Β. Το Α.  
διαφ.
Αν μια γυναίκα δε ζηλεύει, τότε; Α. Σε έχει χεσμένο Β. Το Α.