-Πιστεύεις ότι τώρα με την κρίση, μας παίρνει να πετάμε πράγματα;-Όχι βέβαια!-Ωραία, έλα το βράδυ από το σπίτι, γιατί λήγει αύριο ένα κουτάκι προφυλακτικά!

-Πιστεύεις ότι τώρα με την κρίση, μας παίρνει να πετάμε πράγματα; -Όχι βέβαια! -Ωραία, έλα το βράδυ από το σπίτι, γιατί λήγει αύριο ένα κουτάκι προφυλακτικά!

διαφ.
-Πιστεύεις ότι τώρα με την κρίση, μας παίρνει να πετάμε πράγματα; -Όχι βέβαια! -Ωραία, έλα το βράδυ από το σπίτι, γιατί λήγει αύριο ένα κουτάκι προφυλακτικά!  
διαφ.
-Πιστεύεις ότι τώρα με την κρίση, μας παίρνει να πετάμε πράγματα; -Όχι βέβαια! -Ωραία, έλα το βράδυ από το σπίτι, γιατί λήγει αύριο ένα κουτάκι προφυλακτικά!