-Έχεις πάει ποτέ με δυο γυναίκες μαζί;-Ναι.-Ωραία εμπειρία;-Κακή. Με έσερναν για ψώνια στα μαγαζιά, 6 ώρες!

-Έχεις πάει ποτέ με δυο γυναίκες μαζί; -Ναι. -Ωραία εμπειρία; -Κακή. Με έσερναν για ψώνια στα μαγαζιά, 6 ώρες!

διαφ.
-Έχεις πάει ποτέ με δυο γυναίκες μαζί; -Ναι. -Ωραία εμπειρία; -Κακή. Με έσερναν για ψώνια στα μαγαζιά, 6 ώρες!  
διαφ.
-Έχεις πάει ποτέ με δυο γυναίκες μαζί; -Ναι. -Ωραία εμπειρία; -Κακή. Με έσερναν για ψώνια στα μαγαζιά, 6 ώρες!