-Μάστορα είναι φρέκα τα καβούρια;-Περπατάνε-Βάλε ένα κιλό-Σακούλα θέλετε;-Όχι αμόλα τα, να με ακολουθήσουν στο σπίτι!

-Μάστορα είναι φρέκα τα καβούρια; -Περπατάνε -Βάλε ένα κιλό -Σακούλα θέλετε; -Όχι αμόλα τα, να με ακολουθήσουν στο σπίτι!

διαφ.
-Μάστορα είναι φρέκα τα καβούρια; -Περπατάνε -Βάλε ένα κιλό -Σακούλα θέλετε; -Όχι αμόλα τα, να με ακολουθήσουν στο σπίτι!  
διαφ.
-Μάστορα είναι φρέκα τα καβούρια; -Περπατάνε -Βάλε ένα κιλό -Σακούλα θέλετε; -Όχι αμόλα τα, να με ακολουθήσουν στο σπίτι!