-Καπνίζεις;-3 4 τσιγαράκια μόνο με τον καφέ…-Και πόσους καφέδες πίνεις;-15-…..

February 22, 2018
-Καπνίζεις; -3 4 τσιγαράκια μόνο με τον καφέ… -Και πόσους καφέδες πίνεις; -15 -…..

διαφ.
-Καπνίζεις; -3 4 τσιγαράκια μόνο με τον καφέ... -Και πόσους καφέδες πίνεις; -15 -.....  
διαφ.
-Καπνίζεις; -3 4 τσιγαράκια μόνο με τον καφέ... -Και πόσους καφέδες πίνεις; -15 -.....