“Και βασικά” μου λέει ο γιατρός “πρέπει να αρχίσεις να κάνεις και λίγη γυμναστική”… Τι διάολο, δεν έχει προχωρήσει καθόλου η επιστήμη;

“Και βασικά” μου λέει ο γιατρός “πρέπει να αρχίσεις να κάνεις και λίγη γυμναστική”… Τι διάολο, δεν έχει προχωρήσει καθόλου η επιστήμη;

διαφ.
"Και βασικά" μου λέει ο γιατρός "πρέπει να αρχίσεις να κάνεις και λίγη γυμναστική"... Τι διάολο, δεν έχει προχωρήσει καθόλου η επιστήμη;  
διαφ.
"Και βασικά" μου λέει ο γιατρός "πρέπει να αρχίσεις να κάνεις και λίγη γυμναστική"... Τι διάολο, δεν έχει προχωρήσει καθόλου η επιστήμη;