-Γιατί δεν το σηκώνεις μη τα γαμ… όλα;-Ρε μωρό μου δεν το άκουγα, μαγειρεύω.-Τι φτιάχνεις;-Μουσακά.-Αγάπη μου, κλείνω, μην σε ενοχλώ!

-Γιατί δεν το σηκώνεις μη τα γαμ… όλα; -Ρε μωρό μου δεν το άκουγα, μαγειρεύω. -Τι φτιάχνεις; -Μουσακά. -Αγάπη μου, κλείνω, μην σε ενοχλώ!

διαφ.
-Γιατί δεν το σηκώνεις μη τα γαμ... όλα; -Ρε μωρό μου δεν το άκουγα, μαγειρεύω. -Τι φτιάχνεις; -Μουσακά. -Αγάπη μου, κλείνω, μην σε ενοχλώ!  
διαφ.
-Γιατί δεν το σηκώνεις μη τα γαμ... όλα; -Ρε μωρό μου δεν το άκουγα, μαγειρεύω. -Τι φτιάχνεις; -Μουσακά. -Αγάπη μου, κλείνω, μην σε ενοχλώ!