-Πατέρα θα μου δώσεις 100 ευρω?-Πες μου γιατί και θα στα δώσω-Γιατί

-Πατέρα θα μου δώσεις 100 ευρω? -Πες μου γιατί και θα στα δώσω -Γιατί

διαφ.
-Πατέρα θα μου δώσεις 100 ευρω? -Πες μου γιατί και θα στα δώσω -Γιατί  
διαφ.
-Πατέρα θα μου δώσεις 100 ευρω? -Πες μου γιατί και θα στα δώσω -Γιατί