-Το παιδί μου γιατρέ ξυπνάει δυο το πρωί και δεν κοιμάται μετά,τι να κάνουμε;-Ανοίξτε του ένα φούρνο

-Το παιδί μου γιατρέ ξυπνάει δυο το πρωί και δεν κοιμάται μετά,τι να κάνουμε; -Ανοίξτε του ένα φούρνο

διαφ.
-Το παιδί μου γιατρέ ξυπνάει δυο το πρωί και δεν κοιμάται μετά,τι να κάνουμε; -Ανοίξτε του ένα φούρνο  
διαφ.
-Το παιδί μου γιατρέ ξυπνάει δυο το πρωί και δεν κοιμάται μετά,τι να κάνουμε; -Ανοίξτε του ένα φούρνο