-Πώς έγραψες;-Να στο θέσω έτσι: με το ίδιο εισιτήριο που πήγα, γύρισα.

-Πώς έγραψες; -Να στο θέσω έτσι: με το ίδιο εισιτήριο που πήγα, γύρισα.

διαφ.
-Πώς έγραψες; -Να στο θέσω έτσι: με το ίδιο εισιτήριο που πήγα, γύρισα.  
διαφ.
-Πώς έγραψες; -Να στο θέσω έτσι: με το ίδιο εισιτήριο που πήγα, γύρισα.