Συζητούσαμε για πολιτικά με τον γείτονα και κατέληξε στο “τι κωλάρα ήταν εκείνο το μελαχρινό με τις αφέλειες χθες στο μπαρ”

Συζητούσαμε για πολιτικά με τον γείτονα και κατέληξε στο “τι κωλάρα ήταν εκείνο το μελαχρινό με τις αφέλειες χθες στο μπαρ”

διαφ.
Συζητούσαμε για πολιτικά με τον γείτονα και κατέληξε στο "τι κωλάρα ήταν εκείνο το μελαχρινό με τις αφέλειες χθες στο μπαρ"  
διαφ.
Συζητούσαμε για πολιτικά με τον γείτονα και κατέληξε στο "τι κωλάρα ήταν εκείνο το μελαχρινό με τις αφέλειες χθες στο μπαρ"