-Μαμά χώρισα με το Νίκο;-Τα τάπερ μας τα έχει ακόμα;

-Μαμά χώρισα με το Νίκο; -Τα τάπερ μας τα έχει ακόμα;

διαφ.
-Μαμά χώρισα με το Νίκο; -Τα τάπερ μας τα έχει ακόμα;  
διαφ.
-Μαμά χώρισα με το Νίκο; -Τα τάπερ μας τα έχει ακόμα;