Το αφεντικό είναι σαν ένα μωρό παιδί…Φωνάζει και σε ξυπνάει κάθε μισή ώρα…

Το αφεντικό είναι σαν ένα μωρό παιδί… Φωνάζει και σε ξυπνάει κάθε μισή ώρα…

διαφ.
Το αφεντικό είναι σαν ένα μωρό παιδί... Φωνάζει και σε ξυπνάει κάθε μισή ώρα...  
διαφ.
Το αφεντικό είναι σαν ένα μωρό παιδί... Φωνάζει και σε ξυπνάει κάθε μισή ώρα...