Μου λέει ο γυμναστής : Πέσε και κάνε σανίδα..Είσαι καλά;;;; Με την κοιλιά που έχω την τραμπάλα θα κάνω….

Μου λέει ο γυμναστής : Πέσε και κάνε σανίδα.. Είσαι καλά;;;; Με την κοιλιά που έχω την τραμπάλα θα κάνω….

διαφ.
Μου λέει ο γυμναστής : Πέσε και κάνε σανίδα.. Είσαι καλά;;;; Με την κοιλιά που έχω την τραμπάλα θα κάνω....  
διαφ.
Μου λέει ο γυμναστής : Πέσε και κάνε σανίδα.. Είσαι καλά;;;; Με την κοιλιά που έχω την τραμπάλα θα κάνω....